Υπηρεσίες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ

Εγκαταστάσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τα βιομηχανικά κτήρια που απευθύνονται στη βιομηχανία τροφίμων σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις αρχές του συστήματος κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και τις απαιτήσεις του νέου πρότυπου ποιότητας και υγιεινής για την βιομηχανία των τροφίμων ISO 22000.

Μονα΄δες Παραγωγής και Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών

Μονα΄δες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης - Κατάψυξης

Βουστάσια - Προβατοστάσια

Πτηνοτροφία

Βιομηχανίες Παραγωγής Ζωοτροφών

Θερμοκήπια

Super Market

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διάφορα Κατασκευαστικά Έργα

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας κάθε έργου ξεχωριστά.

Εμπορικά Κέντρα
Πολυόροφα Κτήρια Κατοικιών & Γραφείων
Πολυτελείς Κατοικίες
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Σύμμεικτες Κατασκευές
Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές

Μιλήστε μας για τις ανάγκες της επιχείρησής σας

Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσίων

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πιστοί στις αξίες μας και το όραμά μας, ενημερωνόμαστε συνεχώς και διατηρούμε τη μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών που μας ανέδειξε.

Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας της ολοκληρωμένες υπηρεσίες από το αρχικό στάδιο της μελέτης έως την παράδοση σε λειτουργία, με μία μόνο ομάδα ανθρώπων σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, πάντα σε συνδυασμό με την εμπειρία και την άρτια τεχνική κατάρτιση που συνοδεύει τα άτομα που απαρτίζουν την εταιρεία μας.